Då förväntar jag mig en bättre kontinuitet med mindre BRISTER när det gäller VÅRDPLANERING och med det UPPFÖLJNING för oss med Endometrios. Jag vill även se ett större KUNSKAPSSTÖD på SKOLOR och ARBETSPLATSER och andra platser så som FÖRSÄKRINGSKASSAN, ARBETSFÖRMEDLINGEN.

6 miljoner riksdaler låter för mig ganska lite med att ta fram Nationella riktlinjer på, om man tänker efter att Endometrios upptäcktes, eller rättare sagt varit känt sedan 1800-Talet.

Regeringens beslut innebär att Socialstyrelsen får sex miljoner kronor för att ta fram riktlinjerna för vård och behandling och att myndigheten ska verka för en mer jämställd och jämlik vård i hela landet. År 2018 skall detta vara klart.

" Andra former av kunskapsstöd från Socialstyrelsen "

Endometrios

För Endometrios kan riktlinjerna behöva kompletteras av ett Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, mot bakgrund av de problem som lyfts när det gäller stöd och förståelse för sjukdomen bl.a på skola och arbete. Socialstyrelsens Försäkringsmedicinska beslutsstöd GER LÄKARE VÄGLEDNING (jag inflikar: HOPPAS läkarna bryr sig om den vägledningen då......) när det gäller bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser, och syftar till att bidra till en kvalitetssäkrad , enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess.

Källa:
Socialstyrelsen. Förstudie om behov av kunskapsstöd för kroniska sjukdomar ENDOMETRIOS, EPILEPSI OCH PSORIASIS.