Inflammation-bakom-nervsmärta-efter-operation/                    Forskning Oxford

Artikel: 5 apr 2013 av Dr Zvi Gregory Wirschubsky

Inflammation bakom nervsmärta efter operation

Inflammation i nerver kan ge upphov till smärta som följer efter vissa operationer bl.a i *buk* = Endometriosoperationer väl ? s.k. postoperativ nervsmärta. ( Vi skall ej förglömma då att Endometrios är även en kronisk, autoimmun sjukdom, desto mer smärtor att behandla? det är bara mina funderingar och tankar, säger inte att så är fallet. MF )

Nervsmärta efter operation härleds oftast till kompression eller uttänjning av nerver under själva ingreppet. Men nu visar forskning att viss nervsmärta orsakas av att immunsystemet attackerar nerver vilket kan behandlas med antiinflammatoriska läkemedel. 

Forskare valde ut 23 patienter som utvecklade nervsmärta 30 dagar efter operation. I dessa fall verkade inte nervsmärtan ha orsakats av att nerver har komprimerats eller tänjts ut eftersom smärtan uppkom på andra ställen än vid eller i operationsområdet. Nervsmärtan uppkom i dessa fall åtminstone några dagar efter operation I ben,* buk,* bröst eller tänder.

Man utförde biopsi på de påverkade nerverna hos alla patienterna och 21 visade ökad inflammation. 17 av dessa patienter behandlades sedan med antiinflammatoriska läkemedel vilket minskade nervsmärtan.

Det är logiskt att tro att nervsmärta efter operation orsakats av kirurgerna men hos ovanstående fall finns starka bevis för att det var inflammationen som orsakade nervsmärtan.  

Vid adekvat identifikation av orsaken till nervsmärta efter kirurgi kan man med fördel behandla med befintliga smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel

Det är därför viktigt att tidigt identifiera vad nervsmärtan vid kirurgi beror på eftersom snabb behandling kan minska nervsmärtan. 

( Min egen fundering är nu, GYN-läkare går ut med information att smärtorna inte försvinner efter Endometrios operationer det vill säga Hysterektomi. Kan det bero på (i vissa fall) Postoperativ nervsmärta kanske då? Jag är ett levande bevis på att när man tog bort allt på mig, till och med livmodershalsen så har jag inte haft ngn smärta alls. Jag fick äta cyklabil som eftfter många år byttes mot progesteron, tror jag det hette, som jag slutade med när man upptäckte cystan på mitt hjärta för ett par år sedan. Jag valde att sluta själv med hormontabletterna ifall cystan skulle kunna växa som i dag är på 1,5cm. Tumörer kan växa i kroppen av hormontabletter som jag då använde för att inte komma i klimakteriet då trodde man det kunde komma även från min Endomemetrios eller hormontabletterna. Skulle cystan växa mer på hjärtat skulle det bli op med öppen bröstkorg. Nu har jag sedan 2012 inte använt hormontabl utan är nu i klimakteriet. Första året var det hemskt men sedan vande sig kroppen, det är ju inte bra för kroppens organ, de behöver ju hormoner, även hjärtat men jag vågade inte chansa att den skulle växa mer.  MF. )

Referens: N. P. Staff, J. Engelstad, C. J. Klein, K. K. Amrami, R. J. Spinner, P. J. Dyck, M. A. Warner, M. E. Warner, P. J. B. Dyck. Post-surgical inflammatory neuropathy. Brain, 2010; DOI: 10.1093/brain/awq252

Källa:

http://brain.oxfordjournals.org/content/133/10/2866

Diagnos: 
Nervsmärta (perifer neuropati)
Nervsmärta från nervrot (G54)
Nervsmärta i enstaka nerv (G56)

https://forskningspatient.se/artiklar/alla/inflammation-bakom-nervsmarta-efter-operation