Så man är ju inte ensam om att tycka

Äntligen nationella riktlinjer för endometrios!

Jämlik vård. I Sverige ska alla kunna känna trygghet när de går till läkaren. Undantaget har dock varit oss livmodersbärare med endometrios. Socialstyrelsen har nu gått ut med löften om att införa nationella riktlinjer för endometrios för att kunna ge en likvärdig vård överallt – en nyhet som både glädjer och chockar.
Patienter kan i dag få gå med besvär och smärta i upp till 8 ( i många fall även flera år längre än 8 år/M.F ) år innan de får en diagnos eller ens blir hörda och allt för många får höra orden IBS (Irritable Bowel Syndrome)  och mensvärk utan att vidare undersökningar över huvud taget görs. Landstingen måste därför öka kunskapen och ta till sig av de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen redan nu!

Många läkare hävdar också att graviditeter, preventivmedel och alla dagar mellan mens ska vara dagar då patienter med endometrios ska vara smärtfria. Vi i *Endometrios i Sverige* kan garantera att detta inte stämmer. Från våra 1532 medlemmar hör vi varje dag om patienter som har smärtor utan mens, om patienter som har smärtor trots graviditet och till och med om drabbade som får värre smärtor efter en graviditet! Trots detta rekommenderar läkare patienter att skynda sig att bli gravida då den lilla kunskap de har om endometrios är sägnen att graviditet ska "bota" denna kroniska sjukdom.

Min förhoppning är att de nya riktlinjerna ska sudda ut dessa fördomar och ge en större förståelse för hur omfattande sjukdomen är – för den påverkar verkligen varje vaken sekund av ens dag. Kommer man kunna jobba, äta, gå på toaletten eller ha sex i dag? Kommer man ens kunna kliva upp ur sängen?  När man själv vet vilken smärta man har – och möter andra som är drabbade av samma smärta – så känns det väldigt kränkande att möta okunniga läkare som hävdar att man inte "kan ha ont”, för man har ju inte mens just i den stunden.

Anledningen till detta vanligt förekommande påstående är att endometrios ligger latent så länge man inte blöder. Den sprider sig alltså inte just då. Men att den inte sprider sig innebär inte att de redan befintliga sammanväxningarna inte smärtar. 

Varför endometrios uppstår är fortfarande tvetydigt och de nya riktlinjerna borde åtföljas av mer forskning och utbildning – inte minst för att stävja problemet att flertalet läkare ger bristfälliga förslag på hur man ska behandlas, vilket i värsta fall kan göra mer skada än nytta! 

Skälet att så många endometriospatienter lider av så kraftiga smärtor beror just på den långsamma vården och på att de inte blir hörda. Om vi hade haft en snabbare vårdhantering och läkare med kompetens för sjukdomen så hade symtomen upptäckts tidigare och patienterna skulle kunna fångas upp innan endometriosen sprids och smärtorna blir kroniska. Därför är det så viktigt att de nya riktlinjerna träder i kraft snarast. 

Jag hoppas på en vård där endometrios tas på allvar från första stund och där patienter besparas år av lidande. Sverige behöver mer vårdpersonal med insikt om sjukdomen, redan från ungdomsmottagningarna och ända upp till sjukhusen. Ingen patient ska behöva falla mellan stolarna i 8 år!