Detta hittade jag,  möte mellan Jönköping, Kalmar & Östergötland:s Landsting

                                               2014-04-01

              Minnesanteckningar från möte med RMPG Kvinnosjukvård
                                 Datum: 18 mars, kl. 09.30-15.3

                                Plats: Vrinnevisjukhuset, Norrköping


12. Hur ska de svåraste fallen av endometrios handläggas?
Birgitta lyfter frågan om denna särskilda grupp patienter. Från flera kliniker har remittering till Uppsala skett, dock inte alltid med gott resultat. Ninnie informerar om att man på US Linköping nyligen har tillsatt en processledare för endometrios (Guillermo Forfait). Hennes bild är att det finns ganska god kompetens inom området på US men att en samlande kraft för dessa hittills har saknats. Guillermo kan vara en hjälp i hur man går vidare med dessa patienter när han väl kommit igång, det hela är just nu i sin linda. Ninnie vill återkomma med hur det går med detta arbete i höst och då eventuellt bjuda in Guillermo till RMPG. En idé om möjligheten att i framtiden ha en särskild kontaktsjuksköterska för patientgruppen diskuteras också kort.

OBS!!!!!!! Fått information idag den 19/8-16 att det blev ingen "KONTAKTSJUKSKÖTERSKA" för Endometriospatienter. Är det så svårt att ta till sig denna fantastiska idé, skulle vara till mkt stor hjälp både för Endometriosdrabbade och kk US