Skapar problem i längden

Mats Löfgren, överläkare på kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus, berättar att man från vårdens sida är negativ till att ge morfin till patienter som ofta åker in akut.

– Vi vet att det i längden skapar ett betydligt större problem.

I stödgruppen finns en gemensam nämnare – alla 1800 medlemmar är missnöjda med vården.

Måste hantera smärtan

Enligt honom är inte heller epidural ett alternativ för den den gruppen av patienter, eftersom det medför stora risker. Har man testat alla behandlingar, så finns det bara ett alternativ - att lära sig hantera smärtan.

– Vi kan tyvärr inte hjälpa alla med endometrios, säger han.


http://www.svt.se/nyheter/inrikes/starka-reaktioner-pa-artikel-om-endometrios